La carta olímpica

PIERRE DE COUBERTIN

 Fundador dels Jocs Olímpics moderns

PIERRE DE COUBERTIN

Pierre de Coubertin, el considerat pare dels Jocs Olímpics moderns (1894), ja inclou el terme “Joc Net” en el  sisè principi fonamental de la carta olímpica quan diu:

“El Moviment Olímpic té per objecte contribuir a la construcció d’un Món millor i més pacífic, educant a la joventut mitjançant l’esport practicant sense discriminació de cap classe i dintre de l’esperit olímpic, que exigeix comprensió mútua, esperit d’amistat, solidaritat i joc net”.

La mateixa carta, en el segon principi fonamental considera l’Olimpisme com:

” … una filosofia de vida que exalta i combina en un conjunt harmònic les qualitats del cos, la voluntat i l’esperit. Enllaçant la cultura i l’educació, l’Olimpisme es proposa crear un estil de vida basat en l’alegria de l’esforç, el valor del bon exemple i el respecte pels principis ètics fonamentals universals”.

I contempla l’esport, i concretament l’Olimpisme, com una eina pacificadora entre els diferents pobles quan el en el tercer principi fonamental expresa que:

” L’objectiu de l’Olimpisme es posar sempre l’esport al servei del desenvolupament harmònic de l’home, amb la finalitat d’afavorir l’establiment d’una societat pacífica i compromesa amb el manteniment de la dignitat humana. Per això, el Moviment Olímpic duu a terme, sol o en cooperació amb d’altres organismes i dintre  de les seves possibilitats, accions a favor de la pau”.

Anelles olimpiques