RESPONSABILITATS DE LES FEDERACIONS I ORGANITZACIONS ESPORTIVES AMB EL JOC NET

3

RESPONSABILITATS DE LES FEDERACIONS (organitzacions esportives i vinculades a l’esport) AMB EL “JOC NET”

Segons el Codi d’Ètica esportiva del Consell d’Europa aprovat pel Consell de Ministres el 1992
Facilitar directives clares en les que es defineixin els comportaments de conformitat o contraris a l’ètica, i procurar que s’implanti un sistema d’estímuls i sancions coherents i ajustades a totes les modalitats i nivells de participació.
Procurar que totes les decisions s’ajustin a un codi ètic aplicable a la seva disciplina esportiva i inspirat en el codi europeu.
Sensibilitzar a l’opinió dins del seu cercle d’influència respecte al concepte de “joc net”, mitjançant campanyes, recompenses, material didàctic i ofertes de formació. Aquestes organitzacions tenen, a més a més, que supervisar estretament el funcionament d’aquestes activitats i avaluar els seus efectes.
Posar en marxa sistemes que, a mes de l’èxit en la competició, gratifiquin el “joc net” i el desenvolupament personal.
Donar recolzament i ajut als periodistes que fomenten la “bona conducta”.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *